Vragen? Bel: 035 888 95 95

Klantenkaart  

Sparen voor korting! 

Bij Siersma Wijnadvies spaar je voor korting! Elke €20,- die je besteedt verdien je een kurk! Bij 20 kurken krijg je €20,- korting op een volgende aankoop! 

De klantenkaart is helemaal gratis en hij is helemaal goud! 

 

Algemene Voorwaarden Klantenkaart Siersma Wijnadvies

  1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de klantenkaart van Siersma Wijnadvies. 1.2 Door gebruik te maken van de klantenkaart stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

  2. Klantenkaart 2.1 De klantenkaart is een loyaliteitsprogramma dat wordt aangeboden door Siersma Wijnadvies. 2.2 De klantenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. 2.3 De klantenkaart is geldig in alle drie de winkels van Siersma Wijnadvies, gevestigd in Huizen, Baarn en Laren. 2.4 De klantenkaart kan worden gebruikt bij het doen van aankopen in de winkels van Siersma Wijnadvies.

  3. Spaarprogramma 3.1 Bij elke besteding van 20 euro ontvangt de klant één virtuele kurk. 3.2 De gespaarde virtuele kurken kunnen worden gebruikt om korting te krijgen op toekomstige aankopen. 3.3 Zodra de klant 20 kurken heeft gespaard, ontvangt hij/zij een korting van 20 euro op een volgende aankoop. 3.4 De klant kan ervoor kiezen om de korting direct te gebruiken of verder te sparen. 3.5 3.5 De gespaarde kurken hebben geen contante waarde en kunnen alleen worden gebruikt voor korting op aankopen bij Siersma Wijnadvies. De spaaractie is van toepassing op reguliere maandelijkse aanbiedingen. Bij speciale aanbiedingen, zoals Bordeaux Primeur, relatiegeschenken en internetbestellingen, geldt deze spaaractie niet.

  4. Gebruik van de klantenkaart 4.1 De klantenkaart moet bij elke aankoop worden getoond aan de kassa om de kurken te sparen of korting te ontvangen. 4.2 Siersma Wijnadvies behoudt zich het recht voor om de klantenkaart te weigeren als er vermoedens zijn van misbruik, fraude of oneigenlijk gebruik. 4.3 De klantenkaart kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingsacties of aanbiedingen, tenzij anders vermeld.

  5. Persoonsgegevens 5.1 Bij gebruik van de klantenkaart kan Siersma Wijnadvies persoonsgegevens verzamelen en verwerken. 5.2 Siersma Wijnadvies zal de persoonsgegevens van klanten vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het beheer van het klantenkaartprogramma. 5.3 De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verkregen of indien dit wettelijk verplicht is.

  6. Wijzigingen en beëindiging 6.1 Siersma Wijnadvies behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. 6.2 Eventuele wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de website of in de winkels van Siersma Wijnadvies. 6.3 Siersma Wijnadvies behoudt zich ook het recht voor om het klantenkaartprogramma op elk moment te beëindigen. 6.4 In geval van beëindiging van het klantenkaartprogramma zal Siersma Wijnadvies de klanten op de hoogte stellen en hen in de gelegenheid stellen om eventuele gespaarde kurken in te wisselen.

  7. Slotbepalingen 7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 7.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 7.3 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Neem bij vragen of opmerkingen over de klantenkaart of deze algemene voorwaarden contact op met Siersma Wijnadvies.

Home > Klantenkaart

© 2024 Siersma Wijnadvies
Bestel ook via WhatsApp